...
...
...
tenders

about cekom

Naziv Projekta: Centar kompetencija za naprednu proizvodnju i mehatroniku (skraćeno CEKOM NP 4.0), referentna oznaka ugovora KK.01.2.2.03.0014

Kratki opis Projekta: CEKOM NP 4.0 predstavlja razvojni projekt tvrtke HS Produkt d.o.o. te pridruženih konzorcijskih partnera; RINEL informatika-elektronika te FANUC ADRIA d.o.o. Centar će biti organiziran u formi Inovacijskog klastera te će se u svojem djelovanju fokusirati na suradnju između tri navedena konzorcijska partnera na predviđenim istraživačkim područjima. Početni fokus projekta CEKOM NP 4.0 bit će uspostava i opremanje infrastrukture za provedbu istraživačkih projekata kojima bi se trebala dokazati funkcionalnost i brza komercijalizacija rezultata istraživanja. Nakon uspostave operativne funkcionalnosti centra, cilj je konstantno raditi na stvaranju novih istraživačkih projekata usmjerenih uglavnom na razvojna (industrijska) istraživanja koja će poticati daljnji rast prijenosa znanja, vještina i tehnologija. Razvoj i uspostava CEKOM-a NP 4.0 direktni je rezultat potreba gospodarstvenika RH i šire, a posebno je usmjeren na dionike čiji proizvodni procesi primarno uključuju obradu tj. preradu materijala (pogotovo metalo-prerađivački sektor) te nastoje efikasno kombinirati različite elemente proizvodnih sustava (CNC strojevi, integracije sustava Internet of Things i sl.). Na određeni način, CEKOM NP 4.0 svojim djelovanjem prati globalne trendove u industriji koja će u budućnosti više poticati automatizaciju, povezivanje sustava proizvodnje te povećanje produktivnosti sa manje resursa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta(operacije): Uspostava razvojno-inovacijskog centra za podršku IRI aktivnostima na područjima robotike, napredne mehatronike, automatizacije te ispitivanja mogućnosti naprednih komponenti Industrije 4.0.

Ukupna vrijednost projekta: 57.407.526,94 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 30.707.436,12 HRK
Razdoblje provedbe Projekta: od 13.01.2020. do 13.01.2025.

Kontakt osoba za više informacija: Igor Stojković dipl.ing.el.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima na:


https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projects

NOVOSTI